Konsulentvirksomheden

Bek Consult

Poul Bek

Tjørnebakken 16 - 6100 Haderslev

poul@poulbek.dk - 0045 26 87 22 00

Profil & Erfaring

  • Virksomhedsprofil

Virksomheder, organisationer og medarbejdere gennemgår en konstant udvikling.

En af hovedopgaverne i Bek Consult er at indgå som en engageret og kompetent sparringspartner i denne konstante udvikling for at være med til at sikre, at der hele tiden er overensstemmelse mellem virksomhedens mål og forventninger og medarbejdernes kompetencer.

  • Hvordan arbejder jeg?

Jeg gennemgår virksomheden/problemet med kunden og kommer ud fra mine praktiske erfaringer med et forslag til en handlingsplan, og vil efterfølgende medvirke til at ændringerne gennemføres.

  • Bred og praktisk erfaring

Vores/Min konsulentvirksomhed bygger på mange års praktisk erfaring. Jeg er uddannet indenfor metalindustrien, suppleret med en lederuddannelse i 1990 og mere end 25 års erfaring som leder inden for branchen.

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Bek Consult - Poul Bek

Turnaround

Jeg yder bistand i krisesituationer, enten på baggrund af egne erfaringer eller ved at inddrage personer fra mit netværk.
Sammen med ledelsen udarbejder jeg en forretningsplan, hvor virksomhedens stærke og svage sider afdækkes, og hvor der fokuseres på at udnytte de stærke sider samt underbygge de svage sider.

Denne proces vil typisk inddrage indkøbsstyring og outsourcing. Jeg vil være tovholder på projektet, og kunden følges tæt de første år. Dette kan evt. foregå via en plads i virksomhedens bestyrelse.

Fra starten af processen er det meget vigtigt at inddrage både finansieringsinstitut og revisor for at sikre, at der kan laves et holdbart fundament for den fremtidige drift.

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Poul Bek

 

Ledelsesopgaver ad hoc

Jeg tilbyder at indgå i ledelsen i virksomheder, hvor der enten på grund af ophør eller sygdom mangler en leder på højt plan.

 

Opgaven gennemføres i samarbejde med den øvrige ledelse i virksomheden, samt bestyrelsen eller ejeren.

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Poul Bek

Indkøbsstyring

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Igennem de seneste år er mange virksomheder og organisationer blevet tilpasset. Det har betydet, at mange opgaver er blevet omfordelt, deriblandt ofte indkøbsopgaven.

Derfor er det min erfaring, at mange virksomheder kan have stort udbytte af at gennemgå alle deres leverandøraftaler.

Denne genforhandling tilbyder jeg at foretage.

Samtidig vil jeg forsøge at finde alternative leverandører og om muligt at samle indkøbene hos færre leverandører.

Outsourcing

Her analyserer jeg, om der er dele af produktionen, der med fordel kan løses gennem outsourcing. Ofte er det nemlig muligt at nedbringe både virksomhedens kapitalbinding og nulpunktsomsætning.
Dette kræver en nøje gennemgang af alt det tegningsmateriale der findes, samt indgåelse af aftaler med leverandører, der kan opfylde de behov, som virksomheden har omkring kvalitet, leveringssikkerhed og pris.

Det kan ofte være en fordel for virksomheden at outsource visse opgaver, da den så kan koncentrere sig om sine kernekompetencer.

Ofte kan virksomheden købe sine ydelser hos andre virksomheder, som kan udføre opgaven både bedre og billigere.

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Poul Bek Consult - Outsourcing

Bestyrelsesarbejde

Jeg deltager gerne i bestyrelsesarbejde.

Her bruger jeg de 25 års erfaring, jeg har som leder indenfor metalindustrien.

BEK Consult - ved Poul Bek

Poul Bek

Tjørnebakken 16

6100 Haderslev

poul@poulbek.dk

Tlf: 45 -26 87 22 00

Poul Bek - Bek Consult